Algemene voorwaarden Camping Natuurlijk Limburg

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Camping Natuurlijk Limburg.
2. De gasten gedragen zich naar behoren en bezorgen zodoende de overige gasten geen overlast in de breedste zin van het woord.
3. De gasten zijn mede verantwoordelijk voor de netheid van de camping. Dit houdt in dat eenieder zijn eigendommen en directe omgeving netjes verzorgt en afval enkel deponeert op de daarvoor bestemde plekken.
4. Het verblijf op de camping geschiedt volledig op eigen risico van de gasten.
5. Aankomsttijd op de camping is vanaf 14.00 uur en vertrektijd voor 11.00 uur. In overleg met de eigenaar kan hier van worden afgeweken.
6. Huisdieren zijn toegestaan mits sociaal en aangelijnd.
7. De eigenaar van het huisdier zorgt ervoor dat er geen uitwerpselen op de terreinen achterblijven.
8. Speeltuin, speelvelden en zwembad zijn plekken voor gasten. Huisdieren horen hier niet thuis.
9. Gasten rijden met gepaste snelheid over de camping en plaatsen auto dusdanig dat deze geen overlast bezorgt aan overige gasten.
10. Betaling geschiedt contant, per PIN of per bank. Alvorens de camping te verlaten zijn alle schulden door de gasten voldaan.
11. De gasten volgen de aanwijzingen van de beheerder en/of diens personeel op.
12. Gasten maken zelf gebruik van de voorzieningen en verhuren deze niet zonder toestemming van de eigenaren door aan derden.
13. Barbecuen is toegestaan met inachtneming van de volgende veiligheidsregels:
– Voldoende afstand van de beplanting, tenten en caravans
– De ondergrond is beschermd zodat deze geen zwarte plekken op kan lopen
– Een emmer water in de buurt voor acute blusacties
14. Iedere gast meldt zich bij de eigenaren of diens personeel alvorens gebruik te maken van de voorzieningen.
15. Mocht iets niet naar wens zijn, meldt dat dan direct bij de eigenaren. Alleen dan zijn we in staat om een gepaste oplossing te bieden.
16. Bij annulering van een reservering zijn we genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen.
17. In gevallen waarin onze regels niet voorzien, beslissen de eigenaren. Hebt u nog tips voor ons om uw verblijf nóg aangenamer te maken, dan horen wij dat graag van u.